Koverti su važan detalj u poslovnoj korespodenciji. Uz memorandum firme i poslovne vizit karte – koverti predstavljaju minimum vizuelnog identiteta ozbiljne kompanije. Sa porastom obima internet komunikacije ovaj medij je (obrnuto od očekivanog) čak dobio na značaju. Činjenica je da ljudi sve manje dobijaju „klasična“ pisma, ali zato na njih obraćaju mnogo više pažnje nego ranije.

Ameriken koverti (bez prozora)

Standardne samolepljive poslovne koverte, formata 230x110mm. Fabrička izrada (u klasi „Pigna“, „Edera strip“, ili slično) sa ofset štampom od jedne boje do punog kolora. Koverte su provereno pogodne za doštampavanje adresa na kancelarijskim laserskim štampačima, ili lepljenje adresnih stikera. Dizajn uračunat u cenu.

CENA:   500 koverata – 30 € + 10 €
 1000 koverata – 45 € + 15 €
 2000 koverata - 70 € + 20 €
 *za svaku sledeću boju

Ameriken koverte
sa desnim ili levim prozorom

Standardne samolepljive poslovne koverte sa prozorom, formata 230x110mm. Fabrička izrada (u klasi „Pigna“, „Edera strip“, ili slično) sa ofset štampom od jedne boje do punog kolora. Dizajn uračunat u cenu.

CENA:   500 koverata – 35 € + 10 €
 1000 koverata – 55 € + 15 €
 2000 koverata - 90 € + 20 €
 *za svaku sledeću boju

Koverti u drugim formatima
i nestandardni koverti

Koverti se standardno proizvode u dimenzijama od A6 do A3 formata. Na vaš zahtev moguće je napraviti i koverte nestandardnih dimenzija, koverte od specijalnih papira, ili napraviti bilo kakvu drugu varijaciju u vezi dimenzija, oblika, materijala, ili štampe.

Konkretnu ponudu na vaš zahtev šaljemo u najkraćem roku.

Neke od alata za specijalne koverte možete pogledati u nastavku:

preuzmite nacrt alata (špigl) "koverat sa reversom (perforisan, za zlatare)" 
preuzmite nacrt alata (špigl) "koverat - futrola" 
preuzmite nacrt alata (špigl) "koverat za mirisne štašiće" 
preuzmite nacrt alata (špigl) "koverat za CD/DVD diskove" 

Save

Save

Save

/ poslednja revizija strane pre: