Luksuzne vizit karte: blindruk + fabriano + QR-code

objavljeno u: Arhiva | 0

Luksuzne vizit karte:  blindruk (suvi žig), ofset štampa u dve boje na prednjoj strani, + jedna boja ( QR-kod ) na poleđini. Štampano na prestižnom, jako teksturiranom voluminoznom kartonu. Klijent: „Stratega East“, Dizajn: Ivan Ćosić, Štampa: „Deto“ d.o.o. Papir: „Modigliani Candido New 260g/m2“, Cinkani kliše debljine 3mm + ofset štampa 2/1.

Blindruk

Blindruk tehnika (suvi žig) izvodi se uz pomoć specijalnog cinkanog klišea, utiskivanjem pod velikim pritiskom. Poželjno je da papir na kome se blindruk izvodi bude voluminozan, a mora da ima dovoljnu elastičnost da se ne bi cepao ili deformisao prilikom otiskivanja. Osim udubljenog (kao na ovom primeru) moguće je izvesti i ispupčeni, ali u tom slučaju dolazi do veće deformacije poleđine.

U estetkom smislu – ova tehnika je vrlo atraktivna kod minimalističkih rešenja, i ne treba je „ugušiti“ ostalim grafičkim elementima. Napredan dizajn – koji osim standardne ofset štampe uključuje i druge tehnike, mora a bude veoma umeren, i dobro promišljen.

QR – kod

Sa masovnijom upotrebom „pametnih“ telefona QR-kodovi su u sve široj upotrebi. Oni znatno olakšavaju i ubrzavaju upotrebu vizit karata (i drugih promo materijala) i obogućavaju krajnjem korisniku da brzo i lako arhivira željene informacije. Osim web strane ili mail adrese qr kod može da sadrži najrazličitiji informacije. Savremenim telefonima dovoljno je samo nekoliko sekundi da nepogrešivo informacije sa QR-kod-a prebace u memoriju telefona. U najbližoj budućnosti ovo će postati poslovni standard u komunikaciji, a vremenom će verovatno potpuno promeniti naš odnos prema štampanim informacijama.

:.