Trouglaste kutije sa oblikovanim zatvaračem

Trouglasta kutija sa promenljivom visinom (zapreminom) Moguće su razne varijacije oblika zatvarača, uklopljene u štampani artwork i/ili logo (ili nezavisne). Po potrebi se kompletno dizajniraju za svakog kupca, u smislu dimenzija, štampe i izbora materijala…

Cene:  250 kutija - 0,80 €/kom + 40 €*
 500 kutija - 0,75 €/kom + 45 €*
 1000 kutija - 0,70 €/kom + 50 €*
 *za svaku sledeću boju

Triangl box

Originalne trouglaste kutije sa promenljivom visinom (zapreminom). Zatvarač u u obliku trolistnog cveta. Brzo i jednostavno zatvaranje. Ručka od ukrasnog kanapa u boji, 5-6 mm. Kutije je moguće izraditi u više veličina sa ili bez štampe, na raznim materijalima…

Cene:  250 kutija - 1,00 €/kom + 40 €*
 500 kutija - 0,85 €/kom + 45 €*
 1000 kutija - 0,75 €/kom + 50 €*
 *za svaku sledeću boju