Izrada alata za isecanje (štancni) je verovatno najvažnije deo procesa prilikom izrade ambalaže, P.O.S, promotivnih i sličnih složenih grafičkih proizvoda. Ovi alati se retko kada prave bez prethodnih probnim modela. Čak i kod jednostavnijih proizvoda uobičajeno je da se pre štampe većeg obima urade probni otisci.

Probni modeli, prototipi i uzorci mogu da predstavljaju značajan trošak u finalnoj kalkulaciji.Ovi modeli mogu biti u  razmeri (umanjeni), ili u pravim dimenzijama (1:1), realizovani u digitalnoj tehnici štampe (laser, ploter itd) ili u ofset štampi.

Ovo je uobičajena praksa za proizvode kod kojih se u realizaciji koriste štancne – alati za isecanje i bigovanje (kod izrade kesa sa usecenim ruckama, specijalnih kutija za promo-proizvode i slično). U takvim prilikama modeli se za sve nove proizvode rade po automatizmu, kao vid kontrole proizvodnog procesa.

Na zahtev klijenta moguće je ovakve modele uraditi i sa ilustrativnom štampom, u formi prototipa. Pošto se takvi modeli najčešće izradjuju ručno, njihova izrada zahteva veliko strpljenje, pedantnost i – vreme!

Troškovi za izradu modela, uzoraka i prototipa, mogu iznositi u zavisnosti od korišćene tehnike, dimenzija, i složenosti – od nekoliko evra do nekoliko desetina (pa i stotina) evra.

Posebno skupa varijanta je izrada probnih otisaka u ofset tehnici. Jedan otisak u takvoj situaciji ima cenu manjeg tiraža, tako da je ekonomičan samo u slučaju kada se radi o veoma velikim (i skupim) serijama. Alternativa je korišćenje profesionalnih kalibrisanih digitalnih mašina za probne otiske, što obično košta nekoliko desetina evra po jednom otisku. Problem je što je i ova tehnika relativno spora i komplikovana /osim kod jednostavne CMYK štampe/ i nikada nije potpuno identična ofsetu (u slučaju SPOT boja radi se samo o simulaciji, a UV-lak, zlatotisak, i slično – nisu ni podržani).

Naša poslovna politika je da i u ovakvim situacijama pronadjemo neko optimalno rešenje. Vrlo dobri i ekonomični rezultati postižu se izradom umanjenih modela (sa digitalnom štampom na manjem formatu), u kombinaciji sa neštampanim modelima u prirodnoj veličini, od PRAVOG materijala (koji često nije dostupan u digitalnoj štampi). Tako se može steći vrlo realna slika o svim važnim karakteristikama budućeg proizvoda. Naravno, naj ekonomičnija varijanta je digitalna simulacija (na monitoru), koja je često sasvim primerena budžetu i konkretnim potrebama.

U posebnim situacijama (kao na video-klipovima u prilogu) ceo ovaj složeni proces se može uraditi i za ekstremno kratko vreme – ali je ipak u interesu svih da to bude izuzetak – a ne pravilo …

Okvirne cene usluga:

Iz navedenih razloga teško je precizirati svaki konkretan slučaj, ali je moguće dati nekoliko okvirnih kategorija:

Izrada modela jednostavnijih proizvoda

Kao što su: etikete i nalepnice, magnetni stikeri, kaširani podmetači (nestandarnih oblika), wobleri, i slični jednostavni proizvodi manjih dimenzija. Okvirna cena je 20-40 € u zavisnosti od složenosti:

Izrada alada i modela standardne ambalaže

Kao što su kese, omoti ili kutije jednostavnije (standardne) konstrukcije. Konstrukcija, izrada alata i prototipa za ovu namenu je obavezna pre svakog posla, ali je posao rutinski pa rokovi su relativno kratki. Cena se kreće u rasponu od 40-80 € (za digitalnu štampu) i od 40-120 € za izradu probnih otisaka na ofsetu (cena zavisi od broja boja).

Izrada kompleksnijih i/ili originalnih kostrukcija

Ova grupa proizvoda je toliko široka, da je moguće predvideti samo donju granicu investicije. Početna cena za ovu vrstu proizvoda se kreće izmedju 80-100 € po alatu.

/ poslednja revizija strane pre: