Štampani stikeri (pravougaone nalepnice) se mogu mašinski prosecati tj. „ricovati“ u proizvoljnim oblicima. Tako ostaju na zajedničkoj podlozi, što olakšava njihovo lepljenje. Ovde smo prikupili nekoliko najčešće korištenih oblika i dimenzija koje treba da vam omoguće brzu i ekonomičnu izradu (naročito malih serija)…

Galerija Pravougaone nalepnice

Kompletna →Galerija Pravougaone nalepnice se nalazi na istoimenoj stranici (samo kliknite na sliku ili Link).

 

Pravougaone nalepnice (ricovane bez alata)

Najjednostavnija vrsta nalepnica su pravougaone nalepnice koje se ricuju (isecaju) na proizvoljne mere, bez izrade posebnih alata. Takve nalepnice imaju sve strane pod pravim uglom, bez ikakvih zaobljenja. Pošto dimenzije mogu biti potpuno proizvoljne (a obično se razlikuju i tiraž , broj boja, i ostalo) vrlo je teško dati preciznu cenu za ovaj proizvod. Kao ilustracija može da posluži kalkulacija na osnovu štampanog i ricovanog tabaka formata B4 (neto ~240x330mm) za karakteristične tiraže.

Cena:  100 tabaka B4 - 50 €
200 tabaka B4 - 85 €
500 tabaka B4 - 130 €

* U cenu uračunata jednobojna štampa. Doplata za svaku sledeću boju 50 €

 → Naručite ODMAH!

Pravougaone nalepnice 102x62mm (sa zaobljenim uglovima)

Pravougaone nalepnice 102x62mm (sa zaobljenim uglovima)Nalepnice sa zaobljenim uglovima (radiusa ~10mm) dimenzija 102x62mm. Na skici pored cena možete videti da se na alatu, okvirnih dimenzija 230x150mm, nalazi 4 oblika. To znači da je u jednoj štampi moguće uraditi do 8 različitih varijacija dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, uz doplate za svaku sledeću boju, na samolepljivom papiru bez plastifikacije. Dizajn je uračunat u cenu.

Cena:  800 nalepnica - 60 €
1600 nalepnica - 100 €
4000 nalepnica - 150 €

* Za jednobojnu štampa. Doplata za sledeću boju 15 €

 → Naručite ODMAH!


Pravougaone nalepnice 103x63mm (sa zaobljenim uglovima)

stikeri 103x63mm (sa zaobljenim uglovima)Nalepnice sa zaobljenim uglovima (radiusa ~8mm) dimenzija 103x63mm. Na skici pored cena možete videti da se na alatu, okvirnih dimenzija 240x150mm, nalazi 4 oblika. To znači da je u jednoj štampi moguće uraditi do 8 različitih varijacija dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, uz doplate za svaku sledeću boju, na samolepljivom papiru bez plastifikacije. Dizajn je uračunat u cenu.

Cena: 800 nalepnica - 60 €
1600 nalepnica - 100 €
4000 nalepnica - 150 €

* Za jednobojnu štampa. Doplata za sledeću boju 15 €

 → Naručite ODMAH!

 


Pravougaone nalepnice 90x55mm (sa zaobljenim uglovima)

Pravougaone nalepnice 90x55mm (sa zaobljenim uglovima)Samolepljive etikete sa zaobljenim uglovima (radiusa ~5mm) dimenzija 90x55mm. Na skici pored cena možete videti da se na alatu, okvirnih dimenzija 230x150mm, nalazi 3 oblika. To znači da je u jednoj štampi moguće uraditi do 9 različitih varijacija dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, uz doplate za svaku sledeću boju, na samolepljivom papiru bez plastifikacije. Dizajn je uračunat u cenu.

Cena: 900 nalepnica - 60 €
1800 nalepnica - 100 €
4500 nalepnica - 150 €

* Za jednobojnu štampa. Doplata za sledeću boju 15 €

 → Naručite ODMAH!


Pravougaone nalepnice 90x50mm (sa tri zaobljena ugla)

stikeri 90x50mm (sa tri zaobljena ugla)Nalepnice sa tri zaobljena ugla (radiusa ~5mm) dimenzija 90x50mm. Na skici pored cena možete videti da se na alatu, okvirnih dimenzija 210x110mm, nalazi 4 oblika. To znači da je u jednoj štampi moguće uraditi do 8 različitih varijacija dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, uz doplate za svaku sledeću boju, na samolepljivom papiru bez plastifikacije. Dizajn je uračunat u cenu.

Cena: 800 nalepnica - 60 €
1600 nalepnica - 100 €
4000 nalepnica - 150 €

* Za jednobojnu štampa. Doplata za sledeću boju 15 €

 → Naručite ODMAH!


Pravougaone nalepnice 90x50mm (sa zaobljenim uglovima)

stikeri 90x50mm (sa zaobljenim uglovima)Samolepljive etikete sa zaobljenim uglovima (radiusa ~5mm) dimenzija 90x50mm. Na skici pored cena možete videti da se na alatu, okvirnih dimenzija 190x110mm, nalazi 3 oblika. To znači da je u jednoj štampi moguće uraditi do 9 različitih varijacija dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, uz doplate za svaku sledeću boju, na samolepljivom papiru bez plastifikacije. Dizajn je uračunat u cenu.

Cena: 900 nalepnica - 60 €
1800 nalepnica - 100 €
4500 nalepnica - 150 €

* Za jednobojnu štampa. Doplata za sledeću boju 15 €

 → Pozovite ODMAH!


Nalepnice 85x50mm (sa zaobljenim uglovima)

Nalepnice 85x50mm (sa zaobljenim uglovima)Nalepnice sa zaobljenim uglovima (radiusa ~5mm) dimenzija 85x50mm. Na skici pored cena možete videti da se na alatu, okvirnih dimenzija 190x110mm, nalazi 3 oblika. To znači da je u jednoj štampi moguće uraditi do 9 različitih varijacija dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, uz doplate za svaku sledeću boju, na samolepljivom papiru bez plastifikacije. Dizajn je uračunat u cenu.

Cena: 900 nalepnica - 60 €
1800 nalepnica - 100 €
4500 nalepnica - 150 €

* Za jednobojnu štampa. Doplata za sledeću boju 15 €

 → Naručite ODMAH!


Pravougaone nalepnice 69x53mm (sa zaobljenim uglovima)

Nalepnice 69x53mm (sa zaobljenim uglovima)Samolepljive etikete sa zaobljenim uglovima (radiusa ~5mm) dimenzija 90x50mm. Na skici pored cena možete videti da se na alatu, okvirnih dimenzija 250x130mm, nalazi 6 oblika. To znači da je u jednoj štampi moguće uraditi do 12 različitih varijacija dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, uz doplate za svaku sledeću boju, na samolepljivom papiru bez plastifikacije. Dizajn je uračunat u cenu.

Cena: 1200 nalepnica - 60 €
2400 nalepnica - 100 €
6000 nalepnica - 150 €

* Za jednobojnu štampa. Doplata za sledeću boju 15 €

 → Naručite ODMAH!


Nalepnice drugih dimenzija

Pošto smo za dvadesetak godina rada prikupili priličan broj ovakvih alata za nalepnice, biće nam potrebno dosta vremena da ih sve obradimo i uključimo u ovu prezentaciju. Osim toga – čak i ako neku specifičnu dimenziju koja vam je potrebna nemamo trenutno u ponudi, to nikako ne znači da je ne možemo brzo i ekonomično uključiti. Isto se odnosi i na sve druge specifične zahteve (u vezi boja, dorade, specijalnih efekata,itd). Potrebno je samo da nas kontaktirate preko kontakt strane…


Nalepnice u digitalnoj štampi

Ova vrsta proizvoda se najčešće realizuje u tehnici ofset štampe Ofset je bez premca za srednje i velike serije po pitanju kvaliteta i ekonomičnosti. Ali nažalost ima i izvesna ograničenja u vezi brzine i minimalnih serija, a sve je veća potreba za malim i mikro serijama u sve kraćim rokovima. Rešenje za tu vrstu problema nudi nam digitalnа štampа. Kvalitet je skoro identičan, a cena otiska je tek nešto viša. Ogromna prednost leži u tome da su minimalne serije štampe daleko manje nego u ofsetu. Naravno, štampa je samo jedan deo procesa, pogotovo kod složenih proizvoda. Treba uzeti u obzir i to da tehnilogija digitalne štampe uvek podrazumeva otisak u punom koloru (četvorobojni). Sa druge strane – digitalna štampa nam omogućava i neke specijalne opcije. Štampu na providnoj foliji ili stikerima, na plastičnim, metaliziranim i drugim specijalnim materijalima. Uz pomoć ovakvih nalepnica možete brendirati tipske kutije i kese iz naše specijalne ponude na www.kutijice.com (više detalja možete naći na linku).

Zatražite specijalnu ponudu E-mailom ili telefonom:

 → Pozovite ODMAH!

→ Pogledajte i ovo:

Okrugle i elipsoidne nalepnice
Okrugle i elipsoidne nalepnice
Priprema, likovna rešenja, dizajn
Priprema, likovna rešenja, dizajn
Lifleti / flajeri A5
Lifleti / flajeri A5
Etkete, nalepnice, omoti, navlake
Etkete, nalepnice, omoti, navlake…

Save