Kaširane etikete za konfekciju

Ove etikete za konfekciju mogu biti pravougaone ili u proizvoljnom obliku. Najčešće se sastoje iz dva ili tri sloja, ukupne debljine 1-2mm. Ovakva etiketa osim osnovnih informacija o brendu i samom proizvodu govori kupcu još jednu važnu stvar. Koliko proizvodjač konkretne konfekcije veruje u sopstveni proizvod. Jer, ako vi ne verujete u sebe – zašto bi vam verovali drugi? Ovakve „robusne“ etikete se obično koriste za kožnu galenteriju, jeans, kvalitetniju trikotažu, ali i mnogo drugih proizvoda. Uvek kada proizvođač želi da pošalje poruku: „ovo je proizvod koji vredi para“.

U navedene cene je uračunata kvalitetna ofset štampa u jednoj boji (vidi * doplate):

CENA:    500 kutija - 0,35 € / kutija + 40 €*
 1000 kutija - 0,30 € / kutija + 45 €*
 1000 kutija - 0,25 € / kutija + 50 €*
 *za svaku sledeću boju

Etikete za konfekciju
zlatotisak, blindruk, letterpress…

Ukoliko želite da vaše etikete obogatite zlatotiskom, letterpress-om lli blindrukom, cena iz cenovnika se uvećava za troškove izrade klišea i cenu dodatnih otisaka. To znači da se kliše plaća jednokratno, i da u slučaju ponovnih narudžbina plaćate samo otiske. Zato nije loša ideja da se zlatotisak kombinuje sa ofset štampom, i da se ograniči samo na logo. U tom slučaju možete koristiti isti kliše za više osoba, čak i u slučaju promene adrese, telefona ili drugih podataka.

DOPLATA za zlatotisak, letterpress ili blindruk:
IZRADA KLIŠEA: 50€
+ 0,01€/po otisku

*(odnosi se na bio koju foliju ili otisak)
za više detalja u vezi pomenutih i sličnih tehnika visoke štampe – pogledajte stranicu „zlatotisak

Etikete za konfekciju
po specijalnim zahtevima

Ovi proizvodi se skoro uvek rade prema vrlo specifičnim zahtevima, u smislu dimenzija, oblika, tiraža… Postoje i ekonomičnije varijate np.r na 350gr/m2 kunstdruku, ili na „Fabriano“ i sličnim kartonima, pausu, juviduru itd. Osim kvalitetne ofset štampe moguće su i brojne tehničke varijacije blindruk, zlatotisak, hologramske aplikacije, UV-lak, specijalne fluo-boje, gliter, expandex, letterpres (utisnuta štampa)… I čitav niz drugih tehnika i postupaka koji imaju dve ravnopravne uloge: da doprinesu snazi vašeg brenda, i da onemoguće njegovo falsifikovanje.

Pošto je skup tehničkih mogućnosti i njihovih kombinacija ogroman – više informacija, uključujući i kalkulacije troškova možete dobiti u roku od nekoliko sati. Sve što treba je da nas direktno kontaktirate. Na linkovanoj stranici su naši telefoni, adresa, mail, viber, itd – vaše je samo da izaberete način koji vam najviše odgovora.

. . .  a onda sve prepustite nama !

/ poslednja revizija strane pre: