Okrugle nalepnice (elipsoidne, ovalne) se mašinski prosecaju, „ricuju“ tako da ostanu na zajedničkoj podlozi, što olakšava njihovo lepljenje. Pokušali smo da na jedmom mestu prikupimo i obradimo sve alate za isecanje (tzv. „štancne“) koje smo do sada koristili. Pošto je njihov broj impresivan, a stalno se prave novi, ova spisak sigurno nije konačan. To znači da nas u svakom sličaju kontaktirate u vezi vaših konkretnih postreba, a prezentovane cene vam mogu poslužiti kao dobra orijentacija.

Nalepnice ø120mm (za CD/DVD)

Okrugle nalepnice prečnika 120mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~230x330mm nalaze se dve štampe, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi dve verzije dizajna. Nalepnice su predviđene za unutrašnju upotrebu (nisu vodootporne) ali se otpornost na vlagu može povećati plastifikacijom.Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
200 nalepnica - 60 € + 15 €*
400 nalepnica - 100 € + 25 €*
1.000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Nalepnice ø130mm

Okrugle nalepnice prečnika 130mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~230x330mm nalaze se dve štampe, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi dve verzije dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
200 nalepnica - 60 € + 15 €*
400 nalepnica - 100 € + 25 €*
1.000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Okrugle nalepnice ø220mm

Okrugle nalepnice prečnika 220mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
100 nalepnica - 60 € + 15 €*
200 nalepnica - 100 € + 25 €*
500 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Nalepnice ø180mm

Okrugle nalepnice prečnika 180mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
100 nalepnica - 60 € + 15 €*
200 nalepnica - 100 € + 25 €*
500 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Nalepnice ø175mm

Okrugle nalepnice prečnika 175mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
100 nalepnica - 60 € + 15 €*
200 nalepnica - 100 € + 25 €*
500 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Nalepnice ø160mm

Okrugle nalepnice prečnika 160mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~240x340mm nalaze se dve štampe, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi dve verzije dizajna. Nalepnice su predviđene za unutrašnju upotrebu (nisu vodootporne) ali se otpornost na vlagu može povećati plastifikacijom. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
200 nalepnica - 60 € + 15 €*
400 nalepnica - 100 € + 25 €*
1.000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Nalepnice ø102mm

Okrugle nalepnice prečnika 102mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~250x340mm nalazi se četiri štampe, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi četiri verzije dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
400 nalepnica - 60 € + 15 €*
800 nalepnica - 100 € + 25 €*
2.000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Nalepnice ø70mm

Okrugle nalepnice prečnika 70mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~240x340mm nalaze se 12 polja, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi do dvanaest verzija dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
1.200 nalepnica - 60 € + 15 €*
2.400 nalepnica - 100 € + 25 €*
6.000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Okrugle nalepnice ø50mm

Okrugle nalepnice prečnika 50mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~250x350mm nalaze se 24 polja, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi 24 verzije dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA: 
 2.400 nalepnica - 60 € + 15 €*
4.800 nalepnica - 100 € + 25 €*
12.000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Nalepnice ø35mm

Okrugle nalepnice prečnika 35mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~250x350mm nalaze se 44 polja, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi 44 verzije dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
4.400 nalepnica - 60 € + 15 €*
8.800 nalepnica - 100 € + 25 €*
2.2000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Nalepnice ø15mm

Okrugle nalepnice prečnika 15mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~250x350mm nalaze se 140 polja, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi 140 verzija dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, dizajn je uračunat u cenu.

CENA:
14.000 nalepnica - 60 € + 15 €*
28.000 nalepnica - 100 € + 25 €*
70.000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Elipsoidne nalepnice  50x30mm

Elipsoidne nalepnice 50x30mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~230x330mm nalaze se 4×8 elipsi, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi trideset-dve verzije dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, uz doplate za svaku sledeću boju. Grafička priprema (dizajn) je uračunata u cenu.

CENA:
3.200 nalepnica - 60 € + 15 €*
6.400 nalepnica - 100 € + 25 €*
16.000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

Elipsoidne nalepnice 130x90mm

Elipsoidne nalepnice 50x30mm izradjuju se na standardnom samolepljivom papiru. Na tabaku ~150x110mm nalaze se 1 elipsa, tako da je moguće u jednom prolazu uraditi 4 verzije dizajna. Data je cena za štampu u jednoj boji, uz doplate za svaku sledeću boju. Grafička priprema (dizajn) je uračunata u cenu.

CENA:
400 nalepnica - 60 € + 15 €*
800 nalepnica - 100 € + 25 €*
2000 nalepnica - 150 € + 35 €*
* za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) za nalepnice  

/ poslednja revizija strane pre: