Knigovezačka dorada (ili grafička dorada), odnosno knjigovezačke usluge su sve one operacije i tehnike koje su neophodne za formiranje gotovog grafičkog proizvoda  – posle pripreme i štampe. Deto d.o.o. je mašinski i kadrovski opremljen da odgovori svim takvim zahtevima….

Kompletna izrada kesa (sa bigovanjem)

Izrada kesa od donetog materijala (sa ili bez plastifikacije – vidi “plastifikacija”) uključuje bigovanje na roll-bigerici, savijanje, lepljenje, bušenje i provlačenje ručki od kanapa. U cenu je uračunat materijal za kartonska ojačanja (triplex 350m2) i pamučni ili sintetički kanap. Minimalni tiraž je 250 kom.

 * A4-B4 – 0.15 €/kom
A3-B3 – 0.20 €/kom
A2-B2 – 0.25 €/kom
2xA3–2xB3 – 0.30 €/kom
2xA2–2xB2 – 0.40 €/kom
* Cene se odnose na sve moguće kombinacije
dimenzija iz navedenih formata

Uslužna izrada kesa (bez bigovanja)

Proizvodnja kesa je jedan od poslova koji je već dugi niz godina specijalnost firme. Osim sopstvene proizvodnje „od ideje do isporuke“, radimo i uslužno konfekcioniranje (izradu kesa) od donetog materijala, prethodno bigovanog ili štancovanog, koja uključuje: savijanje, lepljenje, bušenje i provlačenje ručki od kanapa. U cenu je uračunat materijal za kartonska ojačanja (triplex 350m2) i pamučni ili sintetički kanap. Minimalni tiraž je 250 kom.

 * A4-B4 – 0.10 €/kom
A3-B3 – 0.15 €/kom
A2-B2 – 0.20 €/kom
2xA3–2xB3 – 0.25 €/kom
2xA2–2xB2 – 0.35 €/kom
* Cene se odnose na sve moguće kombinacije
dimenzija iz navedenih formata

Mašinske usluge

Bigovanje, sečenje i obrezivanje, spiralni povez, klamanje, bušenje, blindruk i štancovanje, ricovanje, perforacija, numeracija…

Grafički nož – 10 €/sat
Bigerica – 3 €/sat
Mašina za spiralni povez – 0.05 €/100 mm spirale
Klamarica – 10 €/sat
Bušilica – 7 € /sat
Blindruk/štancovanje (presa) – 7 €/sat
Ricovanje/perforacija – 10 eura/sat

Za mnoge složene i/ili specifične operacije navedene cene su samo orijentacione, i zavise od niza faktora. Za preciznu kalkulaciju obratite nam se direktno putem kontakt strane

Ostala knigovezačka dorada

Broširani i tvrdi povez, kaširanje, savijanje, cantragovanje…

čovek/sat 5-10 €*
(*u zavisnosti od složenosti)

/ poslednja revizija strane pre: