Deklaracije tj. „etikete na preklop“ su uobičajena forma etikete sa tehničkim karakteristikama proizvoda. Najčešće su presavijene na pola, ili u obliku male knjižice. Mogu biti u ekonomičnoj ili ekskluzivnijoj varijanti. Postoji mnogo opcija u smislu kvaliteta i vrste materijala, broja boja, specijalnih tehnika štampe. Takođe mogu biti i štancovane u proizvoljnom obliku. Često se rade i kao samolepljive deklaracije sa obaveznim zakonskim tekstom, koje se najčešće lepe na uvozne proizvode široke potrošnje (videti ->nalepnice).

 Ovde je data kalkulacija za proizvod sa ilustracije, dimenzija 50x60mm (savijrno na pola) sa obostranom štampom u jednoj boji.

CENA:    250 kom - 0,20 €/kom+40 €*
500 kom - 0,15 €/kom+45 € 
1000 kom - 0,12 €/kom+50 € 
*za svaku sledeću boju

Deklaracije po vašoj specifikaciji

Deklaracije i etikete je teško standardizovati pošto su vrlo retke situacije kada se zahtevi u vezi tehničkih karakteristika, tiraža i ostalog podudaraju. Zato se skoro uvek rade prema vrlo specifičnim zahtevima. Preciznu kalkulacije troškova možete dobiti u najkraćem roku, na osnovu vašeg zahteva (koji nam možete uputi odmah, preko kontakt strane).

Pogledajte još: