Etikete na preklop, deklaracije

Deklaracije tj. „etikete na preklop“ su uobičajena forma etikete sa tehničkim karakteristikama proizvoda, okvirne dimenzije 120x70mm. Ovaj bitan element brendinga mnogih proizvoda, osim obaveznih zakonskih informacija o konkretnom proizvodu, sadrži i druge ključne poruke. Nezaobilazan i moćan alat u rukama sposobnih marketara…Najčešće su presavijene na pola, ili u obliku male knjižice. Mogu biti u ekonomičnoj ili ekskluzivnijoj varijanti. Postoji mnogo opcija u smislu kvaliteta i vrste materijala, broja boja, specijalnih tehnika štampe. Takođe mogu biti i štancovane u proizvoljnom obliku. Često se rade i kao samolepljive deklaracije sa obaveznim zakonskim tekstom, koje se najčešće lepe na uvozne proizvode široke potrošnje (videti ->nalepnice).

 Ovde je – samo radi ilustracije – data kalkulacija za konkretan proizvod, dimenzija 50x60mm, savijeno na pola, sa obostranom ofset štampom u jednoj boji (vidi * doplate):

CENA:  250 kom -  50 €
500 kom -  90 €
1000 kom - 150 €

* za jednobojnu štampu. Doplata za sledeću boju: 40€

→ Naručite ODMAH!


Deklaracije + zlatotisak, blindruk, letterpress...

Deklaracije +
zlatotisak, blindruk, letterpress…

Ukoliko želite da vaše deklaracije obogatite zlatotiskom, letterpress-om lli blindrukom, cena iz cenovnika se uvećava za troškove izrade klišea i cenu dodatnih otisaka. To znači da se kliše plaća jednokratno, i da u slučaju ponovnih narudžbina plaćate samo otiske. Zato nije loša ideja da se zlatotisak kombinuje sa ofset štampom, i da se ograniči samo na logo. U tom slučaju možete koristiti isti kliše za više osoba, čak i u slučaju promene adrese, telefona ili drugih podataka.

DOPLATA za zlatotisak, letterpress ili blindruk:
IZRADA KLIŠEA: ~40€ + 0,02€/po otisku

*(odnosi se na bio koju foliju ili otisak)
za više detalja u vezi pomenutih i sličnih tehnika visoke štampe – pogledajte stranicu:

ZLATOTISAK / cene + još informacija


Etikete na preklop po vašoj specifikaciji

Deklaracije i etikete je teško standardizovati pošto su vrlo retke situacije kada se zahtevi u vezi tehničkih karakteristika, tiraža i ostalog podudaraju. Ponekad su potrebe za deklaracija sasvim formalne pa je dovoljno rešiti ih nekom ekonomičnom nalepnicom. U nekom drugom slučaju – budžet je praktično neograničen, i možete pustiti mašti na volju. Zato se skoro uvek ovaj proizvod radi prema vrlo specifičnim zahtevima. Preciznu kalkulacije troškova možete dobiti u najkraćem roku, na osnovu vašeg zahteva (koji nam možete uputi odmah, preko kontakt strane).

 

Deklaracije u digitalnoj štampi

Deklaracije u digitalnoj štampiNajčešće se ovaj proizvod realizuje u tehnici ofset štampe. Ofset tehnika je idealna za srednje i velike tiraže, po kvalitetu i ekonomičnosti. Nažalost, ima i izvesna ograničenja u vezi brzine i minimalnih serija. Pošto je sve veća potreba za malim i mikro serijama u sve kraćim rokovima,  rešenje za tu vrstu problema nudi nam digitalnа štampа. Kvalitet je skoro identičan, a cena otiska je tek nešto viša. Ogromna prednost leži u tome da su minimalne serije štampe daleko manje nego u ofsetu. Štampa je naravno samo jedan deo procesa, pogotovo kod složenih proizvoda. Treba uzeti u obzir i to da tehnologija digitalne štampe uvek podrazumeva otisak u punom koloru (četvorobojni). Sa druge strane, digitalna štampa nam omogućava i neke specijalne opcije. Štampu na providnoj foliji ili stikerima, na plastičnim, metaliziranim i drugim specijalnim materijalima…

Ove dve tehnologije se savršeno dopunjuju, i pomažu nam da se savršeno prilagodimo svakom vašem zahtevu.

CENA proizvoda u digitalnoj štampi:  0,80 €/kom

/ za  seriju od 99+ komada; u punom koloru /

Naručite E-mailom ili telefonom:
 → Pozovite ODMAH!

→ Pogledajte i ovo:

Okrugle i elipsoidne nalepnice
Okrugle i elipsoidne nalepnice
Zlatotisak, blindruk, letterpress...
Zlatotisak, blindruk, letterpress…
specijalne kutije
specijalne kutije za nakit
Luksuzne vizit karte
Luksuzne vizit karte