Deklaracije tj. „etikete na preklop“ su uobičajena forma etikete sa tehničkim karakteristikama proizvoda. Ovaj bitan element brendinga mnogih proizvoda, osim obaveznih zakonskih informacija o konkretnom proizvodu, sadrži i druge ključne poruke. Nezaobilazan i moćan alat u rukama sposobnih marketara…Najčešće su presavijene na pola, ili u obliku male knjižice. Mogu biti u ekonomičnoj ili ekskluzivnijoj varijanti. Postoji mnogo opcija u smislu kvaliteta i vrste materijala, broja boja, specijalnih tehnika štampe. Takođe mogu biti i štancovane u proizvoljnom obliku. Često se rade i kao samolepljive deklaracije sa obaveznim zakonskim tekstom, koje se najčešće lepe na uvozne proizvode široke potrošnje (videti ->nalepnice).

 Ovde je – samo radi ilustracije – data kalkulacija za konkretan proizvod, dimenzija 50x60mm, savijeno na pola, sa obostranom ofset štampom u jednoj boji (vidi * doplate):

CENA:    250 kom - 0,20 €/kom+40 €*
 500 kom - 0,15 €/kom+45 € 
 1000 kom - 0,12 €/kom+50 € 
 *za svaku sledeću boju

Deklaracije +
zlatotisak, blindruk, letterpress…

Ukoliko želite da vaše deklaracije obogatite zlatotiskom, letterpress-om lli blindrukom, cena iz cenovnika se uvećava za troškove izrade klišea i cenu dodatnih otisaka. To znači da se kliše plaća jednokratno, i da u slučaju ponovnih narudžbina plaćate samo otiske. Zato nije loša ideja da se zlatotisak kombinuje sa ofset štampom, i da se ograniči samo na logo. U tom slučaju možete koristiti isti kliše za više osoba, čak i u slučaju promene adrese, telefona ili drugih podataka.

DOPLATA za zlatotisak, letterpress ili blindruk:
IZRADA KLIŠEA: 50€
+ 0,01€/po otisku

*(odnosi se na bio koju foliju ili otisak)
za više detalja u vezi pomenutih i sličnih tehnika visoke štampe – pogledajte stranicu „zlatotisak

Deklaracije po vašoj specifikaciji

Deklaracije i etikete je teško standardizovati pošto su vrlo retke situacije kada se zahtevi u vezi tehničkih karakteristika, tiraža i ostalog podudaraju. Ponekad su potrebe za deklaracija sasvim formalne pa je dovoljno rešiti ih nekom ekonomičnom nalepnicom. U nekom drugom slučaju – budžet je praktično neograničen, i možete pustiti mašti na volju. Zato se skoro uvek ovaj proizvod radi prema vrlo specifičnim zahtevima. Preciznu kalkulacije troškova možete dobiti u najkraćem roku, na osnovu vašeg zahteva (koji nam možete uputi odmah, preko kontakt strane).