Jedna od standardnih usluga koje Deto d.o.o. pruža svojim korisnicima je i spiralni povez. Ovaj postupak podrazumeva bušenje rupa, sečenje spiralne žice i stezanje prethodno pripremljenog (razbrojanog ili cantragovanog) materijala. Mogu se bušiti papir i karton (lepenka) do debljine od 2mm, juvidur (čvrsta providna folija), razni specijalni materijali, itd…

 

spiralni povez

Povez metalnom spiralom je uobičajen za blokove, se vrste kalendara, planere, ali i razne specijalne publikacije, brošure i slično. Postoje dva standardna koraka za bušenje rupa u odnosu na željeni broj lista, odnosno veličinu knjižnog bloka (2:1 / 3:1).

Spiralna žica se proizvodi u nekoliko standardnih boja, i  više standardnih veličina (od 10-tak do 100-tinak listova). Po želji je moguće birati i oblik rupa (okrugle ili kvadratne). Postoje i specijalni prorezi (za kukice nosača kalendara) – a ponekad se umesto jedne dugačke – koristi dve ili više kraćih spirala.

Postoje i mnogi originalni reklamni proizvodi u čijoj izradi se koristi spiralna žica. Ukoliko imate neku sličnu ideju – stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i/ili pomoć u realizaciji.

Zatražite ponudu E-mailom ili telefonom → → Pošaljite E-mail ili pozovite ODMAH

RASPOLOŽIVE BOJE SPIRALE:

spiralni-povez-zicaU ponudi se osim nebojene spirale (boja aluminijuma), nalaze još crna, bela, zelena, plava, žuta, crvena i zlatno-žuta (bakarna/zlatna). Nije moguće preciznije uklapanje boje spirale sa bojom štampe.

Identične boje se rade za tanju žicu (korak 2:1) i deblju žicu (korak 3:1)

(* boje na slici nisu identične, već služe samo kao orjentacija)

Dimenzije spirale za spiralni povez

Spirala 1/4” (6,4mm / za 45 listova 80gr/m²)
Spirala  5/16” (7,9mm / za 60 listova 80gr/m²)
Spirala  3/8” (9,5mm / za 75 listova 80gr/m²)
Spirala  7/16” (11,1mm / za 85 listova 80gr/m²)
Spirala  1/2” (12,7mm / za 100 listova 80gr/m²)
Spirala  9/16” (14,3mm / za 120 listova 80gr/m²)
Spirala  5/8” (15,9mm / za 135 listova 80gr/m²)
Spirala  3/4” (19mm / za 150 listova 80gr/m²)
Spirala  7/8” (22,2mm / za 180 listova 80gr/m²)
Spirala  1” (25,4mm / za 210 listova 80gr/m²)
Spirala  1 1/4” (31,8mm / za 250 listova 80gr/m²)*

(*broj listova treba korigovati u zavisnosti od debljine korica)

Zatražite ponudu E-mailom ili telefonom → → Pošaljite E-mail ili pozovite ODMAH

→ Pogledajte i ovo:

Priprema, likovna rešenja, dizajn / slično kao spiralni povez
Priprema, likovna rešenja, dizajn
Akcije, popusti, specijalne ponude...
Akcije, popusti, specijalne ponude.
Zlatotisak, blindruk, letterpress... / slično kao spiralni povez
Zlatotisak, blindruk (embosed), letterpress…
Grafička priprema i dizajn
Grafička priprema i dizajn