Memorandumi ili poslovna zaglavlja su standard u poslovnoj komunikaciji. Osim kao podloga za poslovna pisma, ugovore, ponude, i drugu eksternu i internu prepisku, pojavljuju se kao obrasci (fakture, otpremnice, prevoznice, itd) na standardnom ili samokopirajućem papiru. Po želji mogu biti kao pojedinačni listovo (različitog formata) ili kao blokovi.

Memorandumi A4

Memorandumi (poslovno zaglavlje) formata A4 na 100 gr/m2 kvalitetnom ofset papiru, ili  specijalnim namenskim papirima. U cenu je uračunata i izrada idejnog rešenja (dizajn) priprema i štampa u jednoj boji

CENA:   500 memoranduma – 15 € + 5 €
 1000 memoranduma – 20 € + 10 €
 5000 memoranduma - 60 € + 15 €
 *za svaku sledeću boju
 doplata sa povez lepljenjem – lajmovanje – 0,5 €/blok (za ne-kopirne blokove)

Kopirni blokovi (obrasci NCR) A4 

Obrasci, blokovska roba, samokopajući formulari, NCR blokovi… Mnogo različitih naziva za svu onu neizbežnu papirologiju koja nam pomaže da se organizujemo,  da poštujemo zakonske ili interne procedure. Ako se dobro osmisli i realizuje – može mnogo da nam olakša život…

Razni obrasci: (fakture, otpremnice, tovarni listovi, radni nalozi…) na samokopirajucem papiru (NCR srednji list) u A4 formatu lajmovani (lepljeni), u blokovima od po 100 lista sa zaštitnom omotnom kušuljicom. Cena uključuje pripremu (dizajn) i štampu u jednoj boji (vidi doplate).

CENA:   10 blokova - 2 €/blok + 10 €*
 25 blokova - 1,6 €/blok + 15 €*
 100 blokova - 1 €/blok + 20 €*
 *za svaku sledeću boju
 za blokove dimenzija A5 - cena se umanjuje za 40%