Memorandumi, odnosno papir za poslovnu korespondenciju sa zaštićenim poslovnim zaglavljem, predstavljaju standard u poslovnoj komunikaciji. Osim kao podloga za poslovna pisma, ugovore, ponude, i drugu eksternu i internu prepisku, pojavljuju se kao obrasci (fakture, otpremnice, prevoznice, itd) na standardnom ili samokopirajućem papiru. Po vašoj želji mogu se realizovati kao pojedinačni listovi različitog formata, ili kao blokovi.

Memorandumi A4

Memorandumi (poslovno zaglavlje) formata A4 na 100 gr/m2 kvalitetnom ofset papiru, ili specijalnim namenskim papirima. U cenu je uračunata i izrada idejnog rešenja / dizajn, grafička priprema i ofest štampa u jednoj boji.

CENA:   500 memoranduma – 15 € +  5 €
 1000 memoranduma – 20 € + 10 €
 5000 memoranduma - 60 € + 15 €
 *za svaku sledeću boju
 doplata sa povez lepljenjem – lajmovanje – 0,5 €/blok (za ne-kopirne blokove)

Kopirni blokovi (obrasci NCR) A4

Obrasci, blokovska roba, samokopajući formulari, NCR blokovi… Postoji mnogo različitih naziva za svu onu neizbežnu papirologiju koja nam pomaže da se organizujemo, da poštujemo zakonske ili interne procedure. Ako se dobro osmisli i realizuje može mnogo da nam olakša život, i pomogne nam u svakodnevnom poslu.

U pitanju mogu biti najrazličitiji obrasci: fakture, otpremnice, tovarni listovi, radni nalozi… Obično se štampaju na samokopirajucem papiru (NCR srednji list) u A4 formatu, lajmovani / lepljeni u blokovima od po 100 lista sa zaštitnom omotnom kušuljicom. Cena uključuje pripremu / dizajn i ofset štampu u jednoj boji (->vidi doplate*).

CENA:   10 blokova - 2,0 €/blok + 10 €*
 25 blokova - 1,6 €/blok + 15 €*
 100 blokova - 1,0 €/blok + 20 €*
 *za svaku sledeću boju

Kopirni blokovi (obrasci NCR) A5

Obrasci, blokovska roba, samokopajući formulari, NCR blokovi… Najrazličitiji obrasci: fakture, otpremnice, tovarni listovi, radni nalozi… Obično se štampaju na samokopirajucem papiru (NCR srednji list) u A5 formatu, lajmovani / lepljeni u blokovima od po 100 lista sa zaštitnom omotnom kušuljicom. Cena uključuje pripremu / dizajn i ofset štampu u jednoj boji (->vidi doplate*).

CENA:   10 blokova - 1,2 €/blok +  6 €*
 25 blokova - 1,0 €/blok + 10 €*
 100 blokova - 0,6 €/blok + 15 €*
 *za svaku sledeću boju

Originalni memorandumi i obrasci

Najčešće se ova vrsta proizvoda realizuje u tehnici ofset štampe. Ofset tehnika je idealna za srednje i velike tiraže, po kvalitetu i ekonomičnosti. Nažalost, ima i izvesna ograničenja u vezi brzine i minimalnih serija. Pošto je sve veća potreba za malim i mikro serijama u sve kraćim rokovima,  rešenje za tu vrstu problema nudi nam→ digitalnа štampа. Kvalitet je skoro identičan, a cena otiska je tek nešto viša. Ogromna prednost leži u tome da su minimalne serije štampe daleko manje nego u ofsetu. Sa druge strane, digitalna štampa nam omogućava i neke specijalne opcije. Štampu na providnoj foliji ili stikerima, na plastičnim, metaliziranim i drugim specijalnim materijalima. Osim toga na raspolaganju vam stoji i → zlatotisak  (blindruk, letterpress), separatno UV-lakiranje, isecanje u neobičnom obliku – i sve ostale „ludosti“ koje ste ikada videli i još poneka potpuno neverovatna…

Uz digitalnu štampu moguće se znatno manje serije memoranduma i obrazaca, kao i neke specijalne opcije…

Kontaktirajte nas E-mailom ili telefonom za konkretnu ponudu →  → Pozovite ODMAH

→ Pogledajte i ovo:

Luksuzne vizit karte
Luksuzne vizit karte
Priprema, likovna rešenja, dizajn za memorandumi
Priprema, likovna rešenja, dizajn
Specijalne fascikle (komplet sa memorandumi)
Specijalne fascikle
Papirni uglovi (spajalice, sa memorandumi)
Papirni uglovi (spajalice