Memorandumi, odnosno papir za poslovnu korespondenciju sa zaštićenim poslovnim zaglavljem, predstavljaju standard u poslovnoj komunikaciji. Osim kao podloga za poslovna pisma, ugovore, ponude, i drugu eksternu i internu prepisku, pojavljuju se kao obrasci (fakture, otpremnice, prevoznice, itd) na standardnom ili samokopirajućem papiru. Po vašoj želji mogu se realizovati kao pojedinačni listovi različitog formata, ili kao blokovi.

Memorandumi A4

Memorandumi (poslovno zaglavlje) formata A4 na 100 gr/m2 kvalitetnom ofset papiru, ili specijalnim namenskim papirima. U cenu je uračunata i izrada idejnog rešenja / dizajn, grafička priprema i ofest štampa u jednoj boji.

CENA:   500 memoranduma – 15 € + 5 €
 1000 memoranduma – 20 € + 10 €
 5000 memoranduma - 60 € + 15 €
 *za svaku sledeću boju
 doplata sa povez lepljenjem – lajmovanje – 0,5 €/blok (za ne-kopirne blokove)

Kopirni blokovi (obrasci NCR) A4

Obrasci, blokovska roba, samokopajući formulari, NCR blokovi… Postoji mnogo različitih naziva za svu onu neizbežnu papirologiju koja nam pomaže da se organizujemo, da poštujemo zakonske ili interne procedure. Ako se dobro osmisli i realizuje može mnogo da nam olakša život, i pomogne nam u svakodnevnom poslu.

U pitanju mogu biti najrazličitiji obrasci: fakture, otpremnice, tovarni listovi, radni nalozi… Obično se štampaju na samokopirajucem papiru (NCR srednji list) u A4 formatu, lajmovani / lepljeni u blokovima od po 100 lista sa zaštitnom omotnom kušuljicom. Cena uključuje pripremu / dizajn i ofset štampu u jednoj boji (->vidi doplate*).

CENA:   10 blokova - 2 €/blok + 10 €*
 25 blokova - 1,6 €/blok + 15 €*
 100 blokova - 1 €/blok + 20 €*
 *za svaku sledeću boju

Kopirni blokovi (obrasci NCR) A5

Obrasci, blokovska roba, samokopajući formulari, NCR blokovi… Najrazličitiji obrasci: fakture, otpremnice, tovarni listovi, radni nalozi… Obično se štampaju na samokopirajucem papiru (NCR srednji list) u A5 formatu, lajmovani / lepljeni u blokovima od po 100 lista sa zaštitnom omotnom kušuljicom. Cena uključuje pripremu / dizajn i ofset štampu u jednoj boji (->vidi doplate*).

CENA:   10 blokova - 1,2 €/blok + 6 €*
 25 blokova - 1,0 €/blok + 10 €*
 100 blokova - 0,6 €/blok + 15 €*
 *za svaku sledeću boju

/ poslednja revizija strane pre: