Na prvi pogled vizit karte (posetnice) su mali, skoro beznačajan detalj u poslovnoj komunikaciji. Ali ne zaboravite da je to često prvi utisak koji neko ima o vama, a još češće – jedina veza izmedju vašeg potencijalnog kupca ili klijenta – i vaše firme. Možda baš sada neko uporedjuje vaše vizit kartice sa vizit kartom vaše konkurencije – i razmišlja koga će prvog da pozove telefonom…

Vizit karte – ofset štampa

Vizit kartice 90 x 50 mm (ili 85 x 55 mm),  kunstdruk 350gr/m2, sjajna plastifikacija. Doplata za mat plastifikaciju 3 €/100 kom. Radi se o vizit kartama štampanim u profesionalnoj ofset tehnici, tako da je otisak intenzivan, a tonovi i rasteri besprekorni. U cenu je uračunata izrada idejnog rešenja (dizajn) na bazi postojećih templejta

CENA: 500 vizit karti – 13 € + 4 €*
  1000 vizit karti– 15 € + 5 €*
2000 vizit karti- 20 € + 7 €*

*za svaku sledeću boju

Vizit karte – digitalna štampa

Vizit kartice 90 x 50 mm (ili 85 x 55 mm),  kunstdruk 350gr/m2, sjajna plastifikacija. Doplata za mat plastifikaciju 3 €/100 kom. Radi se o vizit kartama štampanim u profesionalnoj digitalnoj štampi, što omogućava vrlo kratke rokove, uz maksimalan kvalitet za ovu tehniku. U cenu je uračunata izrada idejnog rešenja (dizajn) na bazi postojećih templejta

CENA:  250 vizit karti– 12€
500 vizit karti– 17€
1000 vizit karti- 24€

za obostranu štampu cene se uvećavaju za 60%

Vizit karte na specijalnim papirima

Vizit kartice 90 x 50 mm (ili 85 x 55 mm), FABRIANO KARTON (220-280 gr/m2 teksturirani – u boji itd… U cenu je uračunata izrada idejnog rešenja (dizajn) i ofset štampa u jednoj boji. Blindruk (suvi žig), zlatotisak, zaobljavanje uglova, ili štancovanje (isecanje u proizvoljnom obliku) se posebno naplaćuju.

 CENA:   500 vizit karti– 30 €  + 5 €*
 1000 vizit karti– 45 €  + 7 €*
 2000 vizit karti- 60 € + 10 €*

*za svaku sledeću boju

Zlatotisak, blindruk, letterpress…

Ukoliko želite da vaše vizitkarte obogatite zlatotiskom, letterpress-om lli blindrukom, cena iz cenovnika se uvećava za troškove izrade klišea i cenu dodatnih otisaka. To znači da se kliše plaća jednokratno, i da u slučaju ponovnih narudžbina plaćate samo otiske. Zato nije loša ideja da se zlatotisak kombinuje sa ofset štampom, i da se ograniči samo na logo. U tom slučaju možete koristiti isti kliše za više osoba, čak i u slučaju promene adrese, telefona ili drugih podataka.

DOPLATA za zlatotisak, letterpress ili blindruk:
IZRADA KLIŠEA: 50€
+ 0,01€/po otisku

*odnosi se na bio koju foliju, pogledajte detaljnije na strani „zlatotisak

Specijalna ponuda

Ako želite nesto ZAISTA IZUZETNO: Vizit kartu nesvakidašnjeg oblika, na preklop (ili više preklopa), od specijalnih materijala (juvidur, metalna folija, kombinacija materijala), ili sa specijalnom obradom, ili u bilo kojoj kombinaciji tehnika, UV-lak + blindrukzlatotisak + hologram + štancovanje…

Postoje na hiljade načina da ostavite neponovljiv utisak na sve koji dobiju vašu vizit kartu…

Ako mislite 4s-business-card - 4D vizit karteda ste sve
u vezi vizit karti već videli
obavezno pogledajte ovaj video!

Postoje naravno i neke ideje koje su „samo za vaše oči“. Ako želite nešto stvarno efektno i neponovljivo treba samo da posetite našu kontakt stranu. Izaberite opciju za kontakt koja vam najviše odgovara…

 . . . a onda sve prepustite nama !
→ Pogledajte i ovo:

Okrugle i elipsoidne nalepnice
Okrugle nalepnice
Akreditacije / id kartice / trake, itd... - vizit karte
Akreditacije / id kartice
Luksuzne kese
Luksuzne kese
Prospekti / flajeri
Prospekti / flajeri
Suvenir lepeze
Suvenir lepeze