Flexagon je originalan promo-proizvod nalik na flajer koji ima TRI strane. (Ako ne verujete da je to moguće pustite video klip.) Zahvaljujući originalnom načinu savijanja jedna od stranica je uvek sakrivena, i pojavljuje se tek prilikom „otvaranja“. Efekat „iznenađenja“ koji je upravo ono što većina reklamnih materijala teži da postigne, praktično je „ugrađen“ direktno u samu formu.

Ovu zanimljivu geometrijsku igračku na Internetu možete pronaći pod nazivom „flexa-hexagon“ (ili „flexagon“). Ono što smo mi pokušali da izvedemo je serijska proizvodnja iz čestog, tzv. „tehničkog otpada“ – do koga dolazi prilikom štampe reklamnih kesa i drugih grafičkih proizvoda na standardnim komercijalnim formatima papira. Na taj način smo uspeli da veoma originalan reklamni materijal proizvedemo po sasvim nerealnoj ceni.

CENA:   250 flexagona - 0,60 €/kom
500 flexagona - 0,50 €/kom
1000 flexagona - 0,40 €/kom
preuzmite nacrt alata (špigl) flexagon - veći 
preuzmite nacrt alata (špigl) flexagon - manji 

Flexagon (flexa-hexagon) i drugi originalni reklamni proizvodi

Ukoliko vas interesuju ideje ove vrste, možete pronaći još dosta sličnih reklamnih proizvoda na strani: „novi i originalni reklamni proizvodi“. Na vaš zahtev poslaćemo vam skice korištenih alata, tzv „špiglove“ sa uputstvom za tehničku pripremu i dizajn. Naravno – možete i sve da prepustite nama…

Ako pažljivo pregledate naš sajt videćete da je mnogo tih alata slobodno za preuzimanje. Pošto je ova oblast centar našeg interesovanja stalno se ubacuju novi proizvodi. Zato obavezno navratite ponovo.

:.

Save

Save

Save

/ poslednja revizija strane pre: