Plakati i posteri

Plakati i posteri različitih formata, od jedne boje do punog kolora, na različitim materijalima, u serijama od stotinak komada – do više desetina hiljada. Sa vašom pripremom (dizajnom) po vašoj ili našoj ideji…
:.

Plakati (posteri) formata B3 (35 x 50 cm)

Na ofsetnoj hartiji, kunstdruku ili specijalnim papirima, sa pripremom naručioca ili našim dizajnom, uz najkraće moguće rokove i maksimalan kvalitet izrade. Moguć dogovor oko štampe promotivnih flajera “u paketu” (uz veliki popust)
:.


:.

500 plakata - 55 € + 15 €*
 1000 plakata - 75 € + 20 €*
 2000 plakata - 110 € + 25 €*
 * za svaku sledeću boju

:.

Plakati (posteri) formata B2 (50 x 70 cm)

Na ofsetnoj hartiji, kunstruku ili specijalnim papirima, sa pripremom naručioca ili našim dizajnom, uz najkraće moguće rokove i maksimalan kvalitet izrade.
:.


:.

500 plakata - 70 € + 20 €*
 1000 plakata - 90 € + 25 €*
 2000 plakata - 130 € + 30 €*
 * za svaku sledeću boju

:.