Idejna rešenja za april/maj 2017

objavljeno u: Aktuelno, Arhiva | 0

Na ovoj strani možete videti idejna rešenja za april/maj 2017. realizovana u našem dizajn centru ili u spoljnoj saradnji.

Kljenti za koje smo radili u aprilu i maju su: Aik Banka, Wise Deer, Alkon Stahl, Chio,Lupita, Humanoide, Optiplaza (Crna Gora), Niza (Hrvatska), Dr Čikoš, Avus (Hrvatska),  Carol Line, Gift 4 community, EKV, My-F, Nataša Peskarević, EŠ „Paja Marganović“, suveniri „Rod“, hotel „City Savoy“…    i drugi

no images were found

Napomena u vezi idejnih rešenja

U toku standardne procedure realizacije posla, prva faza predstavlja izradu idejnog rešenja. To znači da se na zahtev klijenta radi jedna ili više verzija grafičkog dizajna proizvoda. Ona se zatim (u obliku koji možete gore videti) dostavlja na komentar naručiocu posla. Ova idejna rešenja se uglavnom dostavljaju putem maila. Izuzetno se mogu na zahtev klijenta izvesti i u formi probnih otisaka ili uzoraka, ali to značajno poskupljuje i usporava ceo proces. Rešenja koja su ovde prikazana su naš izbor, i mogu se razlikovati od finalnog izgleda do koga smo došli u komunikaciji sa klijentom.

Nakon komentara se na osnovu pismene saglasnosti klijenta prelazi na dalju realizaciju posla. Eventualno se na njegov zahtev prave manje ili veće izmene. U tom slučaju se ceo postupak overe idejnih rešenja ponavlja iz početka. Ponekad se dešava da broj ovih izmena bude veliki, što izaziva srazmeran gubitak vremena i energije. Ovo se najčešće dešava  onda kada ideja u startu nije bila dobro definisana. Da bi se takve  situacije izbegle, važno je da se pre početka posla dogovorimo oko svih važnih detalja. Sadržaja, ciljeva, stila…

Zato ako vam se učini da postavljamo previše pitanja – verujte da je to u obostranom interesu…
DISCLAIMER:  Deto d.o.o. je komercijalna štamparija fokusirana na ekonomičnu realizaciju finalnih proizvoda. Zato se kod mnogih poslova dizajn većim ili manjim delom sastoji u primeni već POSTOJEĆIH elemenata. Na primer: zaštitnog znaka, ilustracija i/ili fotografija, tabela, grafikona i drugih sadržaja koje nam klijent dostavi u elektronskoj ili drugoj formi. Uvek kada raspolažemo informacijama o autorima tog materijala, ispod slike stavljamo odgovarajuću napomenu. To nažalost često nije slučaj. Zato vas molimo da nam dostavite sve informaciju te vrste koje imate, a mi ćemo ih odmah uneti.