Reference: Francuska

objavljeno u: reference | 0

Francuska / France / République française

Francuska je postala naše značajno izvozno tržište, pre svega zahvaljujući agencijskoj saradnji. Ovaj model  saradnje se pokazao kao veoma uspešan, i nadamo se da će se uskoro proširiti i na druga evropska i vanevropska tržišta…