originalne štancovane kese
/ Originalne štancovane kese „Andrejević“ /

Ove originalne štancovane kese su specifične po tome što su im stranice trapezoidne, tako da nema vertikalnih paralelnih linija. Cilj ovog projekta je bio da se napravi efektna i ekonomična varijanta za „masovnu“ upotrebu. Na prvi pogled sasvim konktradiktorni zahtevi rešeni su upotrebom tzv. „mašinske“ izrade, tj štancovanjem kese manjeg formatana specijalnom papiru. Na taj način napravljena je velika ušteda na manuelnom radu, a finalni proizvod je zbog velike serije bio vrlo pristupačan po ceni. I istovremeno – veoma atraktivan…

Dimenzije kese su 105 x 150 x 50 mm, a kesa se sa gornje strane zatvara „poklopcem“ na preklop, kroz koji je provučena dekorativna satenska traka. Traka istovremeno služi kao „ručka“ i kao mašna. Obično se izražuju na sedefastim ili metaliziranim papirima do 160 gr/m2. Uglavnom su namenjene za nakit ili slične male poklone.

CENA:  250 kesa - 0,75 €/kom
500 kesa - 0,60 €/kom
1000 kesa - 0,50 €/kom

* Za jednobojnu štampu. Doplata za sledeću boju: 30€

 

→ Naručite ODMAH!

preuzmite rasklop originalne štancovane kese 


Slični artikli u ponudi

Slične specijalne kese je moguće izrađivati od različitih luksuznih papira (metalizirani, teksturiranih, u boji, recikliranih, itd).  U zavisnosti od papira moguća je štampa od jedne boje do punog kolora. Takoće postoji i mogućnost zlatotiska (folijatiska – bilo kojom bojom folije), separatnog UV-lakiranja, ili drugih specijalnih tehnika.

Po istom principu, moguće je napraviti kese slične konstrukcije, ali potpuno drugačijih dimenzija. Ukoliko se radi novi alat moguće je u to novo rešenju uklopiti i varijacije u vezi poklopca, načina vezivanja/provlačenja trake, različite otvore (prozore) sa i bez providne folije, itd…

U padajućem meniju sa strane možete videti i druge slične proizvode iz ove grupe. Pošto se radi o specifičnim proizvodima, koji se po logici stvari rade tako da budu jedinstveni, nije logično definisati standardne cene. Ipak, bez obzira na njihovu originalnostt, cene su i dalje u standarnom opsegu, ne više od 10-15% uvećane u odnosu na uobičajene proizvode sličnih dimenzija. (pogledajte za orijentaciju „luksuzne kese“ ).

Dizajn, osmišljavanje i izrada specijalnih alata se naplaćuju samo prilikom prve narudžbe, a već u sledećoj dobijate originalan proizvod po vrlo ekonomičnoj ceni.

Kontaktirajte nas E-mailom ili telefonom za konkretnu ponudu:

→ Pozovite ODMAH!


Originalne štancovane kese sa digitalnom štampom

Najčešće se ovaj proizvod realizuje u tehnici ofset štampe. Ofset tehnika je idealna za srednje i velike tiraže, po kvalitetu i ekonomičnosti. Nažalost, ima i izvesna ograničenja u vezi brzine i minimalnih serija. Pošto je sve veća potreba za malim i mikro serijama u sve kraćim rokovima,  rešenje za tu vrstu problema nudi nam digitalnа štampа. Kvalitet je skoro identičan, a cena otiska je tek nešto viša. Ogromna prednost leži u tome da su minimalne serije štampe daleko manje nego u ofsetu. Štampa je naravno samo jedan deo procesa, pogotovo kod složenih proizvoda. Treba uzeti u obzir i to da tehnologija digitalne štampe uvek podrazumeva otisak u punom koloru (četvorobojni). Sa druge strane, digitalna štampa nam omogućava i neke specijalne opcije. Štampu na providnoj foliji ili stikerima, na plastičnim, metaliziranim i drugim specijalnim materijalima…

CENA proizvoda u digitalnoj štampi:  1,25 €/kom

/ za  seriju od 99+ komada; u punom koloru /

Naručite e-mailom ili telefonom:

 → Pozovite ODMAH

→ Ako vas interesuju originalne štancovane kese , pogledajte i ovo:

Reklamne kese 260x170x60mm (model SBX)
Reklamne kese 260x170x60mm (model SBX)
Specijalne kese sa mašnom od satenske trake
Specijalne kese sa mašnom od satenske trake
Pillow-box kutije za nakit , 260 x 130 mm (L2) (originalne štancovane kese)
Pillow-box kutije za nakit , 260 x 130 mm (L2)
Trouglaste kutije (originalne štancovane kese)
Trouglaste kutije