Koverti su važan detalj u poslovnoj korespodenciji. Uz memorandum firme i poslovne vizit karte – koverti predstavljaju minimum vizuelnog identiteta ozbiljne kompanije. Sa porastom obima internet komunikacije ovaj medij je (obrnuto od očekivanog) čak dobio na značaju. Činjenica je da ljudi sve manje dobijaju „klasična“ pisma, ali zato na njih obraćaju mnogo više pažnje nego ranije.

Ameriken koverti (bez prozora)

Standardne samolepljive poslovne koverte, formata 230x110mm. Fabrička izrada (u klasi „Pigna“, „Edera strip“, ili slično) sa ofset štampom od jedne boje do punog kolora. Koverte su provereno pogodne za doštampavanje adresa na kancelarijskim laserskim štampačima, ili lepljenje adresnih stikera. Dizajn uračunat u cenu.

CENA:   500 koverata – 30 € + 10 €
 1000 koverata – 45 € + 15 €
 2000 koverata - 70 € + 20 €
 *za svaku sledeću boju

Ameriken koverte
sa desnim ili levim prozorom

Standardne samolepljive poslovne koverte sa prozorom, formata 230x110mm. Fabrička izrada (u klasi „Pigna“, „Edera strip“, ili slično) sa ofset štampom od jedne boje do punog kolora. Dizajn uračunat u cenu.

CENA:   500 koverata – 35 € + 10 €
 1000 koverata – 55 € + 15 €
 2000 koverata - 90 € + 20 €
 *za svaku sledeću boju

Koverti u drugim formatima
i nestandardni koverti

Koverti se standardno proizvode u dimenzijama od A6 do A3 formata. Na vaš zahtev moguće je napraviti i koverte nestandardnih dimenzija, koverte od specijalnih papira, ili napraviti bilo kakvu drugu varijaciju u vezi dimenzija, oblika, materijala, ili štampe.

Konkretnu ponudu na vaš zahtev šaljemo u najkraćem roku.

Neke od alata za specijalne koverte možete pogledati u nastavku:

preuzmite nacrt alata (špigl) "koverat sa reversom (perforisan, za zlatare)" 
preuzmite nacrt alata (špigl) "koverat - futrola" 
preuzmite nacrt alata (špigl) "koverat za mirisne štašiće" 
preuzmite nacrt alata (špigl) "koverat za CD/DVD diskove" 

Koverti u verziji sa digitalnom štampom

Ova vrsta proizvoda se najčešće realizuje u tehnici ofset štampe Ofset je bez premca za srednje i velike serije po pitanju kvaliteta i ekonomičnosti. Ali nažalost ima i izvesna ograničenja u vezi brzine i minimalnih serija, a sve je veća potreba za malim i mikro serijama u sve kraćim rokovima. Rešenje za tu vrstu problema nudi nam digitalnа štampа. Kvalitet je skoro identičan, a cena otiska je tek nešto viša. Ogromna prednost leži u tome da su minimalne serije štampe daleko manje nego u ofsetu. Naravno, štampa je samo jedan deo procesa, pogotovo kod složenih proizvoda. Treba uzeti u obzir i to da tehnilogija digitalne štampe uvek podrazumeva otisak u punom koloru (četvorobojni). Sa druge strane – digitalna štampa nam omogućava i neke specijalne opcije. Štampu na providnoj foliji ili stikerima, na plastičnim, metaliziranim i drugim specijalnim materijalima.. Takođe su moguće i znatno manje serije uz korišćenje digitalno štampanih stikera na tipskim kovertima.

Na svakoj od strana posvećenih konkretnom proizvodu, potražite cenu za verziju u digitalnoj štampi (na dnu strane), ili nas →kontaktirajte za konkretnu ponudu

→ Pogledajte i ovo:

Blokovi sa spiralom B5
Blokovi sa spiralom (rokovnici) B5
Flajeri / lifleti A6
Flajeri / lifleti A6
Akcije, popusti, specijalne ponude...
Akcije, popusti, specijalne ponude…
Futrole za kartice
Futrole za kartice
Specijalne fascikle
Specijalne futrole, folderi i fascikle

Save

Save

Save