Originalne kape i kačketi se izrađuju od belo-belog hromokartona ili bindakota, štampa u jednoj boji, i originalan dizajn su uračunati u cenu. U cenu je takođe uračunata i izrada jednistvenog alata za isecanje prilagođenog konkretnom dizajnu (koji prati logo, ilustraciju, maskotu, ili je na bilo koji drugi način originalno uklopljen u izgled finalnog proizvoda). Ovakvi alati ostaju ekskluzivno vlasništvo naručioca.

 

CENA:   250 kapa - 0,70 €/kapa + 40 €*
500 kapa - 0,65 €/kapa + 45 €*
1000 kapa - 0,50 €/kapa + 55 €*
*za svaku sledeću boju
preuzmite nacrt alata (špigl) rođendanska kapa 

Napomena:

U padajućem meniju sa strane možete videti i druge promo kačkete, kartonske kape, vizore (širite), i druge slične proizvode. Radi se o alati koji već postoje,  što značajno skraćuje postupak izrade.

Save