Štancovane čestitke (u konketnom primeru) su štampane u 2/1 (dve boje sa jedne i jedna sa druge strane) na kvalitetnom 350 gr/m2 kunzdruku – sa sjajnom plastifikacijom. U navedene cene je  uračunat i dizajn,  uključujući i izradu originalnog alata za isecanje.

 250 čestitki - 0,40 €/kom + 35 €*
500 čestitki - 0,35 €/kom + 45 €*
1000 čestitki - 0,25 €/kom + 50 €*
*za svaku sledeću boju