Štancovane čestitke
/ Štancovane čestitke „Pfizer“ /

Štancovane čestitke su čestitke (ili pozovnice) koje nisu pravougaonog oblika već su isečene po nekoj putanji. Taj oblik je sasvim proizvoljan i može pratiti neku ilustraciju, logu, ili se uklopiti i bilo kakvo dizajnersko rešenje. U svakom slučaju, ovakvi grafički proizvodi uvek ostavljaju jak utisak. Upravo zato što su relativno retki, pa samim svojim oblikom privalače i skreću pažnju.. Naročito je efektno kada čitavo rešenje ima neki smisao. Na primer – ova beba u ovom obliku se ljulja, upravo onako kako bebe vole da se ljuljaju (prateći tekst na čestitki upravo govori o tome, na dirljiv poetski način)…

Štancovane čestitke u konketnom primeru su štampane u 2/1 (dve boje sa jedne i jedna sa druge strane); Na kvalitetnom 350 gr/m2 kunzdruku – sa sjajnom plastifikacijom. U navedene cene je uračunat i dizajn, uključujući i izradu originalnog alata za isecanje.

CENA:  250 čestitki - 0,40 €/kom
500 čestitki - 0,35 €/kom
1000 čestitki - 0,25 €/kom

/ doplata za svaku sledeću boju + 35€ /

 → Pozovite ODMAH!


Štancovane čestitke u verziji sa digitalnom štampom

Štancovane čestitke se pretežno realizuju u tehnici ofset štampe, koja je bez premca za srednje i velike serije po pitanju kvaliteta i ekonomičnosti. Ofset nažalost ima i izvesna ograničenja u vezi brzine i minimalnih serija, a sve je veća potreba za malim i mikro serijama i/ili ekstremno kratkim rokovima. Rešenje za tu vrstu problema nudi nam digitalnа štampа. Kvalitet je skoro identičan a cena otiska je tek nešto viša. Ogromna prednost leži u tome da su minimalne serije štampe daleko manje nego u ofsetu. Naravno, štampa je samo jedan deo procesa, pogotovo kod ovako složenih proizvoda. Treba uzeti u obzir i to da tehnilogija digitalne štampe podrazumeva otisak u punom koloru (četvorobojni).

Cena  čestitki u digitalnoj štampi: 1,10 €/kom

* za serije 99+ komada (pun kolor) – u tu cenu nije uračunata izrada alata (cena zavisi od složenosti)

Kontaktirajte nas E-mailom ili telefonom za konkretnu ponudu:

 → Pozovite ODMAH!

→ Pogledajte i ovo:

Originalne kape i kačketi
Originalne kape i kačketi
Šestougaone kutije za olovke (stoni kalendar) štancovane čestitke
Kutije za olovke (stoni kalendar)
Luksuzne kutije
Luksuzne kutije za poklone
Sezonska ponuda (kalendari i slično) štancovane čestitke
Sezonska ponuda (kalendari i slično)